28 Mart 2023 Salı

Nilüfer Belediyesi işçileri: Belediye-İş işçisiz TİS imzalayacak

Belediye-İş üyesi Nilüfer Belediyesi işçileri, bu enflasyonda hala 18 lira yemek parası aldıklarını, haksızlığa uğradıklarını ve işçiler olmadan kapalı kapılar ardında TİS imzalanacağını kaydetti. Açıklama yapan işçiler, taleplerini sıralayarak mücadele çağrısı yaptı.

Nilüfer Belediyesinde çalışan işçiler Belediye-İş'e tepkili olduklarını duyurdu. İşçinin hakları için mücadele edecek bir sendika istediklerini kaydeden işçiler, "Yemek paramız 18 TL ve kapalı kapılar ardında işçisiz Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalayacaklar" dedi.

'ENFLASYON ZAMMI OLMAYAN BİR SÖZLEŞMEYE İMZA ATILDI'
Açıklama yapan taşeron firma işçileri ve Türkiye-İş'e bağlı Belediye-İş üyesi işçiler, TİS sürecinde oldukça kötü bir sendikal hizmete uğradıklarını aktardı. "İşçiler olarak bizler, Genel-İş sendikasında iken içinde enflasyon zammı olmayan bir sözleşmeye imza attıkları için sendikaya tepki göstermiştik. İki yıl bu sözleşmeye işçileri mahkum etmiş olmaları sebebiyle, daha iyi bir sendikal hizmet almak için sendikadan topluca çıkmış, kararlılıkla Belediye-İş'e geçiş yapmıştık" hatırlatması yapan işçiler, daha önce Bursa'da yalnızca temsili bir şekilde şubesi olan ve Bursa'da hiç üyesi olmayan Belediye-İş'in bu yeni süreçte örgütlenme çalışmalarını işçilerin talebiyle ilk olarak Nilüfer Belediyesi ile yürüttüğünü belirtti.

Belediye-İş sendikasının, Nilüfer Belediyesi'nde yetkiyi aldıktan sonra adeta ortadan kaybolması, işçilere bilgi vermemesi sonucu işçilerin rahatsız olduğu kaydedilen açıklamada, "Çok büyük vaatler veriliyor fakat muhatap bulamamaktan rahatsızlık duyuyoruz. Dedikodu şeklide dolaşan yüzde 90 zam alacağımız bilgisi ile her şeyin daha iyi olacağı söylenerek süreç hakkında güvensiz ortam yaratılıyor" denildi.

'BU İŞÇİYİ YOK SAYMAKTIR'
Sözleşme taslağının işyeri temsilcileri üzerinden boş bir taslak olarak gönderildiğini ve kendilerinin göstermelik fikirlerinin istendiğine dikkat çeken işçilerin açıklamasında, "Bir toplantı düzenlenmedi, TİS görüşmeleri için işçilerle bir araya gelinmedi. Buna rağmen taleplerimizi ilettik, tek tek gerekçelendirdiğimiz maddeleri içeren dökümanları hem elden hem Whatsapp'tan o zamanki kişilere teslim bile ettik. Ama ne bizi ne de o dönem konunun üzerine giden işçi arkadaşlarımızı kimse ciddiye almadı. Üstelik TİS taslağını Whatsapp bilgilendirme grubunda paylaşmamalarından çok rahatsızlık duyuyoruz. Sadece sözleşmenin temel maddelerinde uzlaşma sağlanınca kabaca bir mesaj atıyorlar, esas meselelerin ne durumda olduğu ile ilgili bilgi paylaşımı yapmıyorlar. Görmediğimiz bir sözleşme üzerinden masaya oturulmasına tepki gösteriyoruz. İşçilerin 2 ya da 3 yıllık 'kaderi' olan bu sözleşme ne haliyle imzalanacak, kimsenin bir bilgisi yok. Bu en başta işçiyi yok saymaktır diye düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

'İŞÇİYLE İLETİŞİM KANALLARINI KAPATTILAR'
İşçilerin açıklaması şöyle devam etti: "Örgütlenme sürecinde kapı kapı, kişi kişi gezip bir üyelik için diller döken o temsilciler şimdi hiçbir şekilde bizlerle taslağı paylaşmıyor. Bu süreçte örgütlenme için kurulan iletişim kanallarını da kapattılar. Kim nerenin temsilcisi oldu onu bile öğrenemiyoruz. Yeni gelen temsilciler işçi ile bağını koparmış, işçinin desteğini küçümsüyorlar. Temsilcilere  taleplerimizi iletmek istiyoruz ama sendikadan bir muhatap bulamıyoruz. İşçiden bu denli kopuk bir sendikacılık yapılamaz. İşçinin taleplerini, sıkıntılarını dinlemeyen bir şube olabilir mi? Bu haliyle işçisiz, neredeyse işçi karşıtı bir TİS süreci söz konusudur. Buna tepkiliyiz. İlkeli bir sendikacılık talep ediyoruz. Şubeye dışarıdan yapılan atama olduğunu bile duyduk. Bunu açıklayan kimse yok ne yazık ki. Belediye-İş Bursa şubesinin tek üyesi bizleriz, bizler de bizi temsil edecek kişilerin dışarıdan gelmesini istemiyoruz.

'BU ENFLASYONDA GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİMİZ 18 TL'
Bizim halen yemek paramız 18 TL. Üstelik 30 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayınlanan gelir vergisi tebliğince artırılan yemek paraları asgari 110 TL olarak belirlendi. Madde şöyle: '... müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır.' Bu istisna bedeli 110 TL olduktan sonra örneğin Kartal Belediyesinin TİS'inde 55 TL olan yemek ücreti, 118.80 TL'ye çıkarıldı. Biz ise bu ekonomide 18 TL yemek ücreti alıyoruz, hakkımızı aradığımızda da sendika kalkıp 'yemek ücretinin yükseltilmesi işverenin inisiyatifinde' veya 'TİS imzalanmak üzere dişinizi sıkın' diyor. Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz. İnisiyatif meselesi ise Kartal'daki sendika işçiyi arkasına almış, gerekli sendikacılık faaliyetlerini işçinin yararına olacak şeklide yerine getirmiş demektir. Bize bu niye layık görülüyor ve gereken özen gösterilmiyor?

'AİDATLARI BÖYLE ZAMANLAR İÇİN ÖDÜYORUZ'
İşveren ile işçi arasında işçi aleyhine maddi bir mağduriyet yaşandığında da sendika çözüm üretmekle yükümlüdür. Öncelikle işverenle ortak bir karar alabilmek için gereken diyaloğu kurmalarını belirledik. Şimdi ise genel merkezden de destek alarak mağduriyetimizi ödediğimiz aidatlardan karşılamalarını bekliyoruz. Bizler aidat ödüyor ise böyle zamanlar için ödüyoruz. Son olarak aynı Belediye-İş'in, Avcılar'da ne güzel işler yaptığına da şahit olduk. Neden Nilüfer Belediyesi çalışanlarına bu layık görülüyor?

Taleplerimiz:
🔹TİS imzalanana kadar, yemek paralarımızın 18 TL'den (istisna bedeli kapsamında) 110 TL'ye yükseltilmesi. Bunun için işveren ile görüşüp bir çözüm üretmeleri ve gerekirse yarı yarıya hem işverenin hem de sendikanın bütçesinden bizlere ek ödeme yapılması.
🔹TİS imzalanana kadar, maaşımızın yol+yemek ücreti dışında ham olarak 8 bin 500 alacak şekilde ödenmesi. Bunun için işveren ile görüşüp bir çözüm üretmeleri ve gerekirse yarı yarıya hem işverenin hem de sendikanın bütçesinden bizlere ek ödeme yapılarak mağduriyetimizin giderilmesi.
🔹Şube başkanı ve temsilcilerin büyük bir salonda işçilerle bir araya gelerek sözleşme taslağını masada konuşulduğu şekliyle yani tüm şeffaflığı ile paylaşımları.
🔹Sendikanın, yani sırasıyla genel merkez, şube yönetimi ve temsilcilerin bütün işçilere karşı şeffaf bir TİS süreci yönetmeleri konusunda daha duyarlı olması.
🔹Seçimler, işçinin kararıyla TİS sonrasına bırakıldı, burası doğru. Fakat 2 ya da 3 yıllık kaderimizi imzalarına teslim edeceğimiz kişilerle dirsek temasınızın artması ve taleplerimizin ciddiye alınması.
🔹Daha demokratik bir süreç için 'bilgilendirme' amaçlı olan Whatsapp grubuna ek olarak taleplerimizi, düşüncelerimizi, gerekirse eleştirilerimizi paylaşacağımız bağımsız bir platform açmaları."